Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Op alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Bureau Play aan consumenten zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
1.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3. Verzendkosten
3.1 Voor verzending van de producten brengt Bureau Play verzendkosten in rekening.

Nederland: voor alle verzendingen wordt een vast tarief gehanteerd van € 2,95.
België: voor alle verzendingen wordt een vast tarief gehanteerd van € 9,95.

Vermelde tarieven zijn inclusief btw.

4. Betaling
4.1 Betaling vindt online plaats via Ideal, SoFort of bankoverboeking. De factuur wordt per mail verzonden.

5. Levering
5.1 Na betaling wordt de bestelling binnen drie werkdagen ter bezorging aangeboden bij PostNL.
5.2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij PostNL binnen drie werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt per mail contact opgenomen.
5.3 Bureau Play levert aan adressen in Nederland en België.
5.4 Bureau Play is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.

6. Retourneren
6.1 Je hebt recht op een zichttermijn van 14 dagen. Dat houdt in dat je een product binnen 14 dagen na aflevering kunt retourneren.
6.2 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Ze dienen tevens vooraf kenbaar gemaakt te worden aan Bureau Play, via info@bureauplay.nl Na ontvangst van een retournummer, kun je het product o.v.v. het retournummer terugsturen.
6.3 De verzendkosten voor retourneringen zijn voor rekening van de klant.
6.4 Na ontvangst van de retourzending zal Bureau Play het betreffende bedrag binnen 30 dagen terugstorten op je bankrekening.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
7.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bureau Play kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Bureau Play is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7.3 Bureau Play is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Bureau Play zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7.4 Bureau Play kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
7.5 Indien Bureau Play aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bureau Play beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.6 Bureau Play is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, aan zaken van jou, aan gezinsleden, aan zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden.
7.7 Bureau Play is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten.

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bureau Play in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Bureau Play gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Bureau Play gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen
Bureau Play streeft naar tevreden klanten. Vragen of klachten over de diensten en/of producten van Bureau Play zijn altijd welkom en bij voorkeur per e-mail: info@bureauplay.nl.

11. Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bureau Play partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Bureau Play en de klant zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Bureau Play.